Verklaring Gegevensbescherming

Privacyverklaring Natalie Zuidam Coaching en Training

Natalie Zuidam Coaching en Training
Vliegenstraat 31
2805 GG te Gouda
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Natalie Zuidam is de Functionaris Gegevensbescherming van Natalie Zuidam Coaching en Training. Haar contactgegevens zijn: / 06-39530085

Gegevens verzamelen, verwerken en bewaren

Natalie Zuidam Coaching & Training verzamelt en verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer;
  • Emailadres;
  • Overige persoonsgegevens die u tijdens een intakegesprek, mailcorrespondentie en telefonisch verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelig persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar worden verstrekt door de ouders over de hulpvraag van/voor het kind.

Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het inzetten van passende begeleiding, het sturen van facturen en om contact met u op te nemen indien dit nodig is.

Van een coachsessie en een trainingsbijeenkomst worden aantekeningen gemaakt. De aantekeningen worden gebruikt om de kwaliteit van het coachtraject en het trainingstraject te waarborgen.

Alle gegevens worden bewaard in een dossier. U heeft het recht om uw dossier in te zien en om correctie of vernietiging van het dossier te vragen. Daarnaast heeft u te allen tijden het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natalie Zuidam Coaching & Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Informatie wordt alleen met derden gedeeld wanneer u (schriftelijke) toestemming geeft of wanneer de wet daartoe verplicht.

Een aanvraag voor inzage, correctie, vernietiging of gegevensoverdracht van uw gegevens in een computerbestand of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via de mail aanvragen:
U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Natalie Zuidam Coaching & Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Natalie Zuidam Coaching & Training hanteert een bewaartermijn van twee jaar geteld vanaf de laatste bijeenkomst: indien gewenst kan de begeleiding makkelijk voortgezet worden zonder uitgebreid intakegesprek. De wettelijke bewaartermijn van algemene gegevens voor de belastingdienst is zeven jaar.

Natalie Zuidam Coaching en Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

Tot slot wil Natalie Zuidam Coaching en Training u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons